KALENDARIUM

Våra rabatter:


Blomorado,
Södertäljev.12

Erbjuder 11 % rabatt vid inköp.
OBS! Uppge
kundnummer 1100.

Flügger Färg,
Vendelsövägen 51

Erbjuder 28 % på färg
och spackel. (egen tillverkning)
20 % på Fiona tapeter.
10 % på övriga tapeter
OBS! Uppge
kundnummer 64742.

XL-Bygg Håga Byggvaror,
Tungelstav.73

Erbjuder 15 % på alla
lagerförda artiklar.
Gäller ej kampanjvaror.

Blankett bank

Inför stämman

För boende i samfälligheten finns en grupp på facebook. Besök gärna den.
Föreningens styrelse kommunicerar genom hemsida, mail och brevutskick.

2016

EXTRASTÄMMA
 
Kallelse till extrastämma 20170126
Var? Ribbybergsskolans matsal
När? 19.00
Varför? Besluta om grävning eller ej i gator på vår samfällighet
 
Hej, för att bringa lite reda i fiberfrågan så kallar styrelsen till extrastämma, vi kommer även att bjuda in representanter från Comhem, Svensk Infrastruktur och Telia för att svara på era frågor, maila gärna till styrelsen så vidarebefodrar vi frågorna till representanterna så de kan förbereda sig.
Vi börjar med information från våra gäster kl 19.00 och avslutar den senast 21.00 då informationsmötet tar slut och vi tackar våra gäster för informationen och när de gått så får stämman besluta om grävning eller ej.
 
19.00-21.00  Informationsmöte
21.00-22.00 Extrastämma
 
Tiderna är ca-tider men stämman hålls EFTER informationen.
 
Välkomna

INFORMATIONSBLADET

Senaste Informationsbladet nr 10-2016 finns >>>> HÄR

INFORMATIONSBLADET

Senaste Informationsbladet nr 9-2016 finns >>>> HÄR

Hej
 
Fiber eller inte?
 
Svensk Infrastruktur kontaktade styrelsen i somras och undrade hur vi ställde oss till att de skulle presentera ett förslag till medlemmarna, jag, Joakim Berggren, var då tydlig med att styrelsen inte skulle hålla i några installationer utan fiberinstallationer blev en fråga mellan den enskilde medlemmen och Svensk infrastruktur. Sedan gick Telia ut med ett erbjudande, vilket styrelsen heller inte är inblandad i installationen av.
 
Frågan som samfälligheten måste ta ställning till innan någon fiber överhuvudtaget ska grävas ner oberoende av vem man väljer är om samfälligheten godkänner att våra gemensamma vägar grävs upp samt om vi godkänner att det ska grävas över våra tomter, även om fiberinstallatören ska passera en fastighet och in till grannfastigheten.
Det måste göras på en stämma och vi planerar att kalla till en extrastämma i Januari bara för att besluta om detta.
 
Glöm inte våra sponsorer XL-Bygg, Blomorado och Flugger.
 
 

GOD JUL
Önskar
Styrelsen

Bitte Svensson och Lars Göran Stridh inleder möter och hälsar oss välkomna.

Max Åkervall som numera kallas för lokalpolischef kommer att berätta lite om verksamheten.

Sara Paulsen och Joel Salander berättar om CIG.

Max: Han tackar Grannsamverkansrepresentanterna för ett mycket stort engagemang och påpekar det viktiga med gemensamt ansvar.

Max berättar att han tror på den nya polisorganisationen och ser framåt med stor tillförsikt och han driver arbetet med att effektivisera polisarbetet med stor glädje.

Max varnar oss för de digitala bedrägerierna som hela tiden ökar i antal.

I hela region Syd är det mellan 1700 och 1800 anställda poliser och i snitt är 1/3 på fältet och 1/3 bedriver utredningar och den sista tredjedelen är stödpersonal. Mycket stora resurser går åt till demonstrationer och diverse idrottsaktiviteter som tex fotboll och hockey. Cirka 33% av alla ärenden går vidare till åklagarämbetet.

Joel och Sara: På CIG (sociala insatsgruppen) är det sex anställda socionomer som arbetar heltid med att motverka kriminalitet bland ungdomar i Haninge. De arbetar med ca tio ungdomar åt gången och de skapar ett starkt och strukturerat nätverk med självklart föräldrar, men sedan polisen, socialtjänsten, skolan och andra intressenter för att hålla ungdomarna borta från droger och kriminalitet. Denna verksamhet har pågått sedan 2013 och förväntas fortsätta så länge behovet finns.

Lars Göran: Bostadsinbrotten har ökat markant de sista åren och den största ökningen sker i bostadshus. Polisen uppfattar att det är enklare för gärningsmännen att ta sig in i lägenheter med hjälp av brevlådsinkastet eller kofot. De flesta gärningsmän vet att de har mellan 6 och 7 minuter på sig trots larm och då hinner de med att genomsöka lägenheten och försvinna med stöldgodset.

Lars Göran menar att vi ska slösa lite med tända armaturerna när vi är ute eller borta, det är också bra att låta radion vara igång!

Vi ska däremot vara ytterst noggranna med att släcka stearinljuset när vi går till sängs! Vi ombeds också att kontrollera brandvarnare och brandsläckare.

Har vi båt på tomten så ska vi helst plocka isär motorn och sprida ut delarna på tex vinden, inte lägga dem i garaget! Däcktjuvar härjar runt i våra områden och har vi däcken i garagen så ska vi givetvis låsa garaget.

Hälarna har numera tillgång till UV lampor, vilket innebär at de är inte så värst intresserade av DNA märkta prylar. Ett stort stöldupplag i Sorunda har under hösten sprängts och flera av gärningsmännen är infångade. Endast 6 % av bostadsinbrotten lyckas man lösa.

Vid tangenterna Margaretha Fagerberg

Hej

Här har ni information om Fiber från Svernsk Infrastruktur
Klicka HÄR

Telia öppen fiber: 

1. I första hand går man i befintlig kanalisation (man använder kopparnätets "teletrådarnas” väg, som ligger i rör, från telestation till skåp i gatan och från skåp i gatan in till fastighet om möjligt) 

2. Man behöver 40% intresserade från oss för att påbörja projektering, alltså att telia kommer och undersöker befintliga kanalisationer. 

Om det visar sig att det inte fungerar att använda befintlig kanalisation så måste man gräva ner nya rör att dra fram fibern i och då måste man vara överens om att man får gå fram med grävning på samfällighetens mark. 

3. Grävning på egen tomt sker enligt överenskommelse med projektör om det inte fungerar enligt 1. 

Fördelar med fiber jämfört med koaxialkabel: 

1. Framtidasäkert, nya tjänster som t.ex. övervakning, larm m.m. 

2. Koaxialnätet kommer inte att kunna härbärgera alla nya tjänster som kan tänkas komma i snar framtid. 

Kontaktman för Telia Öppen Fiber: 
Joacim Landin 
073-7828425 
joacimlandin@hotmail.com

 

GRANNSAMVERKAN

NYHETSBREV OM GRANNSAMVERKAN I HANINGE
NOVEMBER 2016
HÄR

INFORMATION

Stämman tillsatt en grupp bestående av Roland Johansson och Charlotte Lundberg att utreda Telias erbjudande angående fiberanslutning och att resultatet kommer att redovisas på hemsidan

INFORMATIONBLADET

Senaste Informationsbladet med bilagor för höststämman,
nr 7-2016 finns >>>> HÄR

SNÖRÖJNINGEN

Snöröjaren kommer att komma till oss på förmiddagen idag.
Det har kommit mycket snö i vårt området, ha tålamod.

 

INFORMATION

Hej

Några av er har fått infomation från Teila att dom erbjuder fiber.
Det är upp till varje fastighetsägare och ta ställning till om man är intresserad eller ej.

Vi i Styrelsen ansvar för den analoga utbudet för sektion 2.

Hälsningar
Styrelsen

GRANNSAMVERKAN

NYHETSBREV OM GRANNSAMVERKAN I HANINGE
OKTOBER 2016
HÄR
SAMT OM BÅTSTÖLDER
HÄR

GRANNSAMVERKAN

NYHETSBREV FÖR GRANNSAMVERKAN I HANINGE
SEPTEMBER 2016
HÄR

Grannsamverkansmöte med polisen måndagen den 3 oktober 2016.

Ylva Tomasson vikarierar för Bitte som är på semester. Månadsbrevet kommer om en vecka.

På Port 73 ränner det runt en man som försöker sälja allsköns saker och han försöker verkligen pracka på folk både det ena och det andra. Så där är det varning!

I veckan var det en ny bilbrand i Jordbro och fyra andra bilar skadades.
I helgen var det koppartjuvar i Håga industriområde och en person togs på bar gärning.

Ylva poängterar att bostadsinbrotten ligger på topp just nu! Dessvärre är det många av oss som har ovanan att lägga bilnycklarna i köksfönstren på blombrädan. Hm! Dessvärre så sant!! Hon berättar
att tjuvarna koncentrerar sig just nu på bilnycklarna. De tar sig tyst in när vi sover och tar för det mesta endast bilnycklarna.
Oftast vaknar vi inte ens när de startar bilen och försvinner. Då polisanmäler vi inte förrän på morgonen och då är det långt borta.
Så där är det också varning!

Under vecka 38 förekom det tre båtstölder på Muskö och två i Haninge.

Spridda jaktskott har hörts nattetid vid jordbrofältet och långt nere i Tungelsta. Jakt får som bekant inte bedrivas nattetid om det inte handlar om laglig jakt på vildsvin. Inga kadaver är påträffade.
Det har förekommit en del buskörning i Jordbro, man har dock inte lyckats få tag i vederbörande.

Undertecknad påtalar problemet med motionscyklister som far fram som ”galningar” på gång och cykelvägarna runt i Västerhaninge. De ombedes snällt och vänligt att hålla sig till landsvägarna!

Höststämman den 17 november ska välja representanter till styrelsen, revisorer och valberedning.
Styrelsen
Två ledamöter på 2 år. Nuvarande Agneta Andersson och
Margaretha Fagerberg, valda t o m 2016
Två suppleanter på 1 år. Nuvarande Anders Pärhagen och
Susanna Lövgren, valda t o m 2016
Revisorer
Två revisorer på 1 år. Nuvarande Börje Carlsson (tillika sammankallande) och Jörgen Leikvik, valda t o m 2016
En revisorssuppleant på 1 år. Nuvarande Christer Svanberg,
vald t o m 2016
Valberedning
Tre representanter på 1 år. Paul ”Palle” Lindblom (sammankallande), Kerstin Nilsson och Jan Eurenius, valda t o m 2016
 
Ev. namnförslag lämnas senast den 16 oktober 2016, till Kerstin Nilsson, Passgränd 3 eller till Jan Eurenius, Hyvelgränd 5 eller till
Palle Lindblom, Rätskivegränd 14
Alt. via e-post till paul.lindblom@hotmail.se
 
Paul Lindblom
För valberedningen

INFORMATIONSBLADET

Senaste Informationsbladet, nr 6-2016 finns >>>> HÄR

Grannsamverkans möte med polisen den 7 september 2016.

 
Nya grannsamverkansområden är Muskö, Ornö och Vendelsö.
Under sommaren har tjuvarna varit mycket kreativa och de är svåra att kartlägga. De är medvetna om att de inte ska lämna ifrån sig fingeravtryck eller DNA. Det har varit 37 st inbrott under sommaren och de flesta har ägt rum runt Vendelsö. Även de fastigheter som har larm har drabbats, det är populärt att manipulera larm med störningssändare. Tänk på att titta er runt när ni larmar bilen på tex stora köpmarknader. Kontrollera flera gånger att bilen verkligen är låst. Är ni på baksidan av huset så lås den andra sidan ordentligt. Sover ni så se till att fönster och dörrar är låsta.

Grannsamverkansfolket som kör runt i bilar har vid flera tillfällen stött på olåsta dörrar där fastighetsägaren har varit och handlat eller varit ute med hunden. Det är dumt att göra det så lätt för de fula fiskarna.
Om ni uppfattar något märkligt så ring till den nya
TIPSTELEFONEN: 0734-256447.
 
Polisen kommer att fortsätta med möten när det gäller Nattvandrarna i hela kommunen. Om ni vill delta i detta hedervärda uppdrag så ta kontakt med polisen eller gå in på nattvandrarna.nu.
Den 1 oktober är det Äldre Mässa i Haninge kommunhus för hugade spekulanter.
 
Det pågår en utredning om en blottare i Jordbro som visat upp sig utanför skolorna. Dock finns ingen misstänkt men däremot vet man att han åker på en svart cykel med vit text och med guldfärgade fälgar.
Det har varit stökigt i Brandbergens Centrum under sommaren, detta har spritt sig lite till Haninge Centrum. På Lyckebyskolan har det varit lite stökigt under skolstarten.  Självklart jobbar man med detta tillsammans med föräldrarna.

I förra veckan var det en skjutning på Poseidons Torg, ingen blev skadad men en man är gripen.

I Hågaområdet har det förekommit omfattande dieselstölder.
Under sommaren har det förekommit flera sk street race, den sista var ”Sverigekuppen” som förlorades till Dalarna. Polisen berättar att det är väldigt välorganiserat och det är stora pengar involverade. De har i regel inte en chans att stoppa dessa race, på några minuter har de bytt plats.

Den 13 september är det Haninge dagen på Posiedons torg samtidigt som det är ett stort cykellopp som kommer att starta i Stockholm och senare via Haninge och fler vägar kommer att spärras av.

INFORMATION

Hej

Som ni ser är gräsklipparen igång igen!

Hälsningar
Styrelsen

INBROTTSFÖRSÖK

Måndagen den 29/8 natten mot tisdag vaknade min sambo av en smäll.  Jag går för att kolla om det är någon ute men får inte upp våran ytterdörr.
Något har hänt med låset. Dagen efter kommer en låssmed som konstaterar att låset är trasigt och jag upptäcker då märken från en skruvmejsel på ytterdörr och karm. Någon har alltså försökt bryta sig in. Som tur var skrämde nog vi iväg henne/han.
Läskigt att det smyger omkring inbrottstjuvar i området.


Detta meddelande har vi fått från en fastighetsägare på Spackelgränd.
Tänk på att vara lite mer uppmärksamma nu på den mörka årstiden.

INFORMATION

Hej,

Styrelsen håller på att revidera underhållsplanen och kommer att skicka ut nytt material innan höststämman.

COMHEM

Hej

Under 2 veckor kommer Comhem att uppdatera bredbandet, och
det kommer att medföra för vissa i området kommer att märka att det gå "segt" att surfa.
Beräknad slutdatum är den 5 augusti.


Hälsningar
Lex Samson
Kabel-TV ansvarig

GRÄSKLIPPAREN

Hej

Nu har gräsklipparen gått sönder igen,
och är inne på lagning.
Så fort gräsklipparen är lagad, så kör vi igen:)

 

Ha en fortsatt trevlig sommar!

INFORMATION

Nu blir det semestertider och vi vill bara informera om att det kanske inte alltid svaras på mail inom 24 timmar.

Säg gärna till era grannar om ni åker bort så de kan ha lite koll på bostaden

Vi rekommenderar fortfarande 20 km/h på gränderna.

Glöm inte våra sponsorer XL-Bygg, Blomorado och Flugger.
Ni hittar deras erbjudande på vår hemsida.

www.hantverkarens.comGLAD SOMMAR
Önskar Styrelsen

INFORMATIONSBLADET

Senaste Informationsbladet, nr 5-2016 finns >>>> HÄR

INFORMATION

GLAD MIDSOMMAR
ÖNSKAR
STYRELSEN!

GRÄSKLIPPAREN

Hej

Gräsklipparen är trasig, och är inne på lagning.
Så fort gräsklipparen är lagad, så kör vi igen:)

GRANNSAMVERKAN

NYHETSBREV FÖR GRANNSAMVERKAN I HANINGE
MAJ 2016

HÄR

VIKTIG INFORMATION

Hej på er!
Har i dag fått information från er av våra medlemmar på Passgränd att det går runt en man och kvinna och fotograferar på våra baksidor!
 
Så nu är det dax att vi är lite vaksamma igen! 
 
Häsningar Margaretha

INFORMATION

PROTOKOLL FRÅN VÅRSTÄMMAN
 
Hej.
Tack för en trevlig vårstämma.

 
 
 
KOM IHÅG TRIVSELDAGEN 14/5
Vi träffas klockan 08.45 vid förrådscontainern och utgår därifrån, sedan blir det som vanligt korvgrillning efter klockan 12.00.
 
 
 
 
VÅREN
Nu när solen tittar fram och barnen tar fram cyklarna, tänk på hastigheten och att vi numer rekommenderar 20 Km/h.


Allt material från stämman hittar du
HÄR

GRANNSAMVERKAN

NYHETSBREV FÖR GRANNSAMVERKAN I HANINGE
APRIL 2016

HÄR

INFORMATION

KALLELSE till VÅRSTÄMMAN 21 april 2016
 
Datum/tid: Torsdagen den 21 april kl. 19.00
 
Lokal: Ribbybergsskolans matsal
 
 
Här kommer årets material till vårstämman, välkomna.
 
Vi lämnar även med Välkomstmaterialet som fortsättningsvis kommer att delas ut av grändombuden.
 
Lite hålltider
 
19.00 Mötets öppnande
 
20.00 Fika
 
21.30 Mötets avslutande
 
 
Kan ni ej närvara, lämna gärna med fullmakt till någon som ska gå.
 

VÄLKOMNA!

Minnesanteckningar från möte med närpolisen måndagen den 4 april 2016.
 
Hoppas att ni har läst rapporten som ni fick häromdagen. Ni ser att det har varit en del inbrott och det mesta händer under kvällen eller natten. För det mesta går de in bakvägen, lyfter ut hela fönster eller dörrar. Det hörs mycket lite när de arbetar och de är enligt polisen otroligt skickliga. Vi uppmanas att se till att det inte finns buskage på baksidan så de kan arbeta ostört. Polisen har också svårt att hitta spår som kan leda till ett gripande. De flesta använder handskar och är noga med att inte lämna andra spår efter sig.

Undertecknad berättar att det har förekommit skjutning med vapen uppe på vår kulle. Polisen kontaktades och var där med hundar. De kunde dock inte hitta några obehöriga. Vi uppmanas att hålla ögonen vidöppna och kontakta dem igen om det upprepas. Noga också att vi uppmärksammar om det står obehöriga bilar på våra gränder upp mot kullen.

Moskéerna i Haninge har startat nattvandringar.

Polisen har senaste tiden arbetat mycket vid olika skolor.  De har kontrollerat hastigheter och även tittat på föräldrars agerande när de hämtar och lämnar sina barn. Intressant!!  Bitte berättar att det inte alltid är barnens säkerhet som är första prioritet, utan föräldrarnas tidspress! Polisen är nöjd med sin insats och säkerheten kring skolorna de besökt är bättre.

Polisen har också arbetat med tillsyn på olika krogar i Haninge.

Samverkansavtalet mellan kommunen och polisen är nu helt klart och undertecknat. Avtalet gäller främst tryggheten för medborgarna i Haninge. På frågan om var avtalet finns för läsning så visste man inte. Förhoppningsvis finns det på Haninge kommuns hemsida för de som är intresserade.

Under våren kommer polisen att genomföra en enkät om hur medborgarna ställer sig till just ”medborgarlöften”.

Muskö har varit hårt drabbat av båtstölder, polisen kommer under sommaren att intensifiera stödet till både grannsamverkan och båtsamverkan.

Bitte berättar att den finns ”appar” som kan hjälpa oss med att utveckla vår grannsamverkan. Vet inte i skrivandets stund hur dessa fungerar men det kan nog vara värt att undersökas. Är det någon som har kunskap kan vi kanske få veta det under vårstämman.
 
Margaretha Fagerberg

GRANNSAMVERKAN

NYHETSBREV FÖR GRANNSAMVERKAN I HANINGE
MARS 2016

 HÄR

Kommer att ske under vecka 12 och 13

GRANNSAMVERKAN

NYHETSBREV FÖR GRANNSAMVERKAN I HANINGE FEBRUARI 2016 >>>>>> HÄR

KALLELSE till VÅRSTÄMMAN 21 april 2016

Datum/tid: Torsdagen den 21 april kl. 19.00
Lokal: Ribbybergsskolans matsal

Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast
tisdagen den 29 mars 2016.

Det går bra att sända motioner per brev direkt till någon av 
styrelserepresentanterna eller till vår e-postadress info@hantverkarens.com

Inkomna motioner samt verksamhetsberättelse, ekonomiska
rapporter och revisionsberättelsen för år 2015 kommer att
skickas ut senast i början av vecka 12.

INFORMATIONSBLADET

Senaste Informationsbladet, nr 1-2016 finns >>>> HÄR

VARNING!

Styrelsen har fått information om att en man går runt på våra gränder och knackar/ringer på dörren.
Han rycker i dörrhandtaget och har nån form av skriftligt meddelande som han visar upp. 

OBS!
Se till att hålla dörrarna låsta!

GRANNSAMVERKAN

NYHETSBREV FÖR GRANNSAMVERKAN I HANINGE JANUARI 2016 >>>>>> HÄR

GRANNSAMVERKAN

NYHETSBREV FÖR GRANNSAMVERKAN I HANINGE December 2015 inkl båtstölder v47-50 >>>>> Här

ISBANAN

Isbanan är klar för skridskoråktning.
Välkomna!

Hälsningar Micke & Stefan

Och from idag, 1 januari, är det 20 som gäller på våra gränder!