KALENDARIUM

Våra rabatter:


Blomorado,
Södertäljev.12

Erbjuder 11 % rabatt vid inköp.
OBS! Uppge
kundnummer 1100.

Flügger Färg,
Vendelsövägen 51

Erbjuder 28 % på färg
och spackel. (egen tillverkning)
20 % på Fiona tapeter.
10 % på övriga tapeter
OBS! Uppge
kundnummer 64742.

XL-Bygg Håga Byggvaror,
Tungelstav.73

Erbjuder 15 % på alla
lagerförda artiklar.
Gäller ej kampanjvaror.

Blankett bank

Inför stämman

För boende i samfälligheten finns en grupp på facebook. Besök gärna den.
Föreningens styrelse kommunicerar genom hemsida, mail och brevutskick.

2014

Vi var ca 40-tal närvarande varav 30 röstberättigade.
Innan själva stämman började, berättade trädgårdskonsulenten Ylva Landerholm, som inbjudits
av styrelsen, hur vi kan förändra och förbättra vår utemiljö. Ylva visade också bilder som visade
hur vi kan förändra till det bättre. Ett måste m h t att många träd och buskar är nu över 40 år.
Intresse fanns hos de närvarande. Detta inslag är en del i det FÖRNYELSEPROJEKT styrelsen
tidigare berättat. Fram till våren kommer styrelsen att tillsammans med Ylva jobba vidare med de
olika förslagen. Dessa kommer sedan att behandlas av styrelsen och en referensgrupp bestående
av några medlemmar. Vid Vårstämman 2015 kommer FÖRNYELSEPROJKTETS arbete att
redovisas. I detta sammanhang framförde styrelsen möjligheten att låta trädgårdsskötseln utföras
av inhyrd trädgårdsfirma.

Stämman utsåg Inger Kraft Etzler till mötesordförande och Claire Boholm till mötessekreterare..
Till justerare utsågs Leif Bergman och Jörgen Leikvik.
Styrelsens förslag till Budget 2015, både för sektion 1 och sektion 2, föredrogs av kassören Kajsa
Hartonen. Styrelsens förslag godkändes. Se speciellt kommentarerna till sektion 1, § 8 och till
sektion 2, § 10 i bifogade protokoll från Höststämman.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag innebärande att nya i styrelsen är Agneta
Andersson (ledamot), Joakim Berggren (ledamot) och Margaretha Fagerberg (suppleant).
Styrelsen har vid sitt konstituerande styrelsesammanträde, 11 december, beslutat utse Agneta
Andersson till sekreterare, Joakim Berggren till kontaktperson för markunderhåll inkl. snöröjningen
och Margaretha Fagerberg till kontaktperson för grannsamverkan tillika vårt
huvudkontaktombud. Lex Samson fortsätter med hemsidan och blir även kontaktperson för
Kabel-TV. Claire Boholm fortsätter som kontaktperson för Parkeringsplatserna.
Palle Lindblom (ordförande) och Kajsa Hartonen (kassör) fortsätter under 2015.
Jörgen Leikvik utsågs till ny revisorssuppleant. Valberedningen fick följande sammansättning:
Kerstin Nilsson (sammankallande), Anna Lena Jansse och Susanna Löfgren.

Anders Pärhagen och Peter Wester lämnar styrelsen. Stort TACK till Anders och
Peter för era arbetsinsatser!

Förändringarna träder i kraft den 1 januari 2015.

Tack för i år, GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!
Styrelsen

INFORMATIONSBLADET

Senaste Informationsbladet, nr 09-2014 finns >>>>>> HÄR.

From 1 januari 2015 har vi ny kontaktperson, nämligen Joakim ”Jocke” BERGGREN.

Höststämman utsåg Joakim BERGGREN till styrelseledamot och styrelsen har utsett Joakim till kontaktperson för markunderunderhåll inkl. snöröjningen.

Joakim (tfn 070-662 66 85) går på sitt uppdrag redan from 21 december.
Vi hoppas på att vintervädret fortsätter som det har börjat under december….. 

GRATIS BRODDAR

Alla seniorer i Haninge, 65 år och äldre, har möjlighet att få ett par broddar kostnadsfritt.
Du som hämtar ut broddarna ska vara skriven i Haninge kommun.

Broddarna finns att hämta på Parkvillans Seniorcentrum,
Ringvägen 2B i VH, måndag-lördag klockan 13-15.

GRANNSAMVERKAN 

NYHETSBREV FÖR GRANNSAMVERKAN I HANINGE NOVEMBER 2014>>>>>Här

HÖSTSTÄMMAN

Rapport från stämman kommer inom kort.
Protokollet kommer att delas ut till alla medlemmar.

KOM IHÅG

Höststämman nu på torsdag, 27 november, klockan 19.00 i Ribbybergsskolans matsal! Kom och ta del av diskussionen  
och gör din stämma hörd.
Allt för att göra Hantverkaren ännu bättre!

 

Nu på söndag tänds belysningen i granen vid Timmermansvägens infart!

INFORMATIONSBLAD

HANTVERKARENS INFORMATIONSBLAD 8-2014 har nu delats ut till alla medlemmar.
Det innehåller en påminnelse till Höststämman nu på torsdag. Vi ska ta ställning
till Budgetförslaget för 2015 och till valberedningens förslag till styrelsesammansättning m m.
Valberedningens förslag presenteras på stämman.

Vi ska också gå vidare med vårt FÖRNYELSEPROJEKT ”Buskar och träd, våra grönområden,
lekplatser m m”.
Styrelsen har inbjudit trädgårdskonsulent Ylva Landerholm som ska hjälpa oss med detta.

Se hela Informationsbladet>>>>>>här

GRANNSAMVERKAN

Aktuell upplysning från Närpolisen.

För kännedom har vi haft två tillfällen då personer med olika förespeglingar lurat sig in hos äldre personer.

 
Utgårdsvägen 5, 141118, 14.45
Målsägande, en kvinna född 26, blev uppringd av en kvinna som presenterade sig som sjuksköterska från vårdcentralen. Kvinnan ville komma in hos målsägande för att göra en hälsoundersökning. När de kom var de två st och medans den ena påbörjade undersökningen så ville den andra låna toaletten. Målsägande blev dock misstänksam då kvinnans toalettbesök drog ut på tiden. När hon tittade efter så hittade hon kvinnan inne i sovrummet. När målsägande skrek att hon skulle ringa polisen så sprang de ut från lägenheten.
Dom fick med sig en större summa pengar.

Inget signalement angivet i anmälan.

Det här är ett tillvägagångssätt som förekommit på flera ställen i länet den senaste tiden.

Odenvägen 6. 141118, 15.15
En man har ringt på målsägandes porttelefon och sagt att han är på plats för att kontrollera elementen i målsägandes lägenhet. Målsägande, en kvinna född 21, släpper in mannen som uppger sig vara från HSB. Målsägande följer med mannen runt i lägenheten. Mannen lämnar sen lägenheten och säger att han ska komma tillbaks följande dag vilket han inte gör.


Signalement
Ca 25 år, mörkhårig, utländskt utseende, kraftig kroppsbyggnad, ca 180 cm, mörka kläder, talade dålig svenska, bar på en bok han antecknade i.
    

Lars Backelin
Närpolisen Haninge
0733-315 749
lars.backelin@polisen.se

GRANNSAMVERKAN

För kännedom och uppmärksamhet

 

Från vår grannförening Villavägen har vi idag fått följande meddelande:
I lördags morse, 15 nov, knackade det på dörren i ett radhus på Villavägen kl. 05.20!
Ingen där, men en bil med reg.nr CPZ 377 iakttogs. OBS: Regnr tillhör en släpvagn!
Ytterligare en bil har kört runt i området. Polisen är informerad och även grannsamverkans Patrullbil.
Polisen meddelar att det tyvärr är ganska vanligt med falskregistrerade bilar.
Polisen hälsar också att håll ögonen öppna och anmäl till Polisen (114 14) direkt när ni gör en iakttagelse.  

Det senare gäller även oss i Hantverksområdet.

GRANNSAMVERKAN

I Närpolisens händelserapport (13-16 november) kan man läsa följande:

”En målsägare blev kontaktad av en bekant vid 18 tiden gällande sin villa i Västerhaninge som hade haft påhälsning av tjuvar under dagen. Gärningsmannen hade brutit upp en altandörr på baksidan av huset. Kontanter och ett armbandsur stals. Patrullen skrev anmälan om bostadsinbrott i villa.”

Villan är belägen i vårt område.

GRANNSAMVERKAN

NYHETSBREV FÖR GRANNSAMVERKAN I HANINGE OKTOBER 2014 >>>> HÄR

Under vecka 47 (denna vecka) kommer hastighetstavlorna att ändras på vägar inom Västerhaninge. Se länken nedan.

http://www.haninge.se/sv/Trafik-och-infrastruktur/Trafik-och-gator/Trafiksakerhet/Hastighetsplan/
 

GRANNSAMVERKAN

Aktuell information från ett av våra 21 grändombud:

”Under torsdagen den 13:e, strax före 17:00 gjordes ett inbrottsförsök mitt i vårt område! Inbrottsförsöket skedde genom att inbrottstjuven försökte bryta upp fönstret, på baksidan,
närmast garaget. Lyckligtvis var någon hemma. När persiennen öppnades flydde tjuven ut
mot Målarvägen.
 
Med tanke på att det nu blivit mörkare så kan vi nog förvänta oss fler inbrottsförsök i området.
Håll ögonen öppna!
 

Information om DNA-märkning>>>>>>>>>HÄR

HÖSTSTÄMMAN 2014!


KOM IHÅG:
Torsdagen den 27 november klockan 19.00 i Ribbybergsskolans 
matsal.
(Kallelsen utdelades den 12 september 2014).

Stämman ska fastställa Budgeten för 2015, välja styrelserepresentanter och
revisorer. Vi ska även diskutera vårt FÖRNYELSEPROJEKT. Se nedan.

I bifogade ”lunta” finns:
- Dagordning för stämman
- Förslag till budget för Sektion 1 (Anläggningssamfälligheten)
- Förslag till budget för Sektion 2 (Kabel Tv)
- Fullmakt. (Ni som inte kan närvara, använd gärna bifogade fullmakt).

- inkl infobladet:>>>>>> HÄR


Inga motioner har inkommit.

Valberedningens förslag presenteras på stämman.
(Vad ska väljas? Se Informationsblad 5-2014).

Vid Vårstämman diskuterades i samband med behandlingen av inkomna motioner,
hur vi ska ha det med våra grönområden m m framöver. Vi ska även i fortsättningen
ha inbjudande grönytor. De ska också vara lättskötta. Styrelsen föreslog
att vi skulle samla ihop tyckanden och förslag i ett FÖRNYELSEPROJEKT kallat
”Buskar och träd, våra grönområden, lekplatser med mera”.

Styrelsen kommer att presentera hur detta projekt kan jobba vidare. Till vår hjälp
har vi anlitat trädgårdskonsulent Ylva Landerholm. Ylva kommer att medverka vid
Höststämman.

Styrelsen kommer också på stämman att presentera idén om att ev. ändra
STÄDDAGAR till TRIVSELDAGAR.

Kom gärna till Höststämman och ta del av diskussionerna och gör din stämma
hörd. Allt för att göra Hantverkaren ännu bättre!

Styrelsen

INFORMATIONSBLADET

Senaste Informationsbladet, nr 06-2014 finns >>>>>> HÄR.

INFORMATION

Nyhetsbrev 7 - 2014 från Grannsamverkan i Haninge, avser september månad 2014>>>>>>HÄR

INFORMATION

En person i vårt område har blivit uppringd av Comhem som informerade att eftersom ”ni inte har digitalbox kommer ert analoga system att stängas ner. Men ni erbjuds att gratis erhålla
en digitalbox som sedan kostar 99 kr/mån”.

Helt felaktig information enligt samtal vi har haft med Comhem. Om ni råkar ut för liknade,
v g informera oss i styrelsen. Enklast att skicka mail till info@hantverkarens.com alternativt
slå en signal till Peter Wester, 08-500 222 11.

INFORMATION

Du som är intresserad av att vara verksam i vår styrelse: Nu har Du chansen.
Vi behöver två nya ordinarie ledamöter och en suppleant.
Eller har nu Du någon som Du tycker borde vara intresserad av att ”sitta” i styrelsen.
Tipsa Valberedningen. Sammankallande är Agneta Andersson som träffas på
08-500 214 93 alt. 070-258 62 67. Uppdragen börjar gälla f r om 1 januari 2015.    

INFORMATION

GRÄSKLIPPNINGEN

P g a maskinhaveri och svårigheter att få fram reservdelar har vi inte kunnat klippa gräset de
senaste veckorna.
Men under senare delen av nästa vecka ska vi kunna komma igång igen.

INFORMATION

Senaste Informationsbladet, nr 05-2014 finns >>>>>> HÄR.

INFORMATION

Nyhetsbrev 6 - 2014 från Grannsamverkan i Haninge, avser augusti månad 2014>>>>>>HÄR

INFORMATION

Idag (24 juni) och den 16 juli kommer kaninhopptävlingar att äga rum på Södra bollplanen/Isbanan.

Tävlingarna börjar på eftermiddagen och pågår några timmar. Självklart kommer deltagarna att
städa efter sig.

INFORMATION

Nyhetsbrev 4 - 2014 från Grannsamverkan i Haninge, avser maj månad 2014>>>>>>HÄR

INFORMATION

KABEL-TV
Kom ihåg att den 31 maj ska årsavgiften, 1.250 kr, vara betald.

RAPPORT

STAKTETEN runt lekplatserna
Nu har vi ”säkrat” staketen. Det gjordes med en ”planka/bräda” som överliggare på befintliga staket.
Det innebar ingen större kostnad och om/när vi ska gå vidare med staketens ”framtid” har vi inte lagt ner vare sig för mycket pengar eller arbete.
Apropå arbete: Stort TACK till vår händiga ”charmgrupp”; Ragnar Abrahamsson, Leif Bergman och Teuvo Laaksonen som har fixat detta!

RAPPORT

SÖDRA LEKPARKEN
Nu är den nya båten på plats!
Så fort den var klar gick flera barn ombord!Och sedan i onsdags, när den var på plats, används den flitigt. Kul.

Vid förra helgens vårstäddagar var vi ca 70-75 deltagare som var ute och städade upp och gjorde fint i område.

Vädret var så där och dessutom vi hade konkurrens: På lördagen var det Ribbybergsskolans dag och i Västerhaninge Centrum var det Vårmarknad. Och båtar skulle sjösättas. Men ni som deltog i städningen gjorde ett bra jobb. Tack för det!

Apropå båtar; vår båt i Södra Lekplatsen revs och togs bort. Detta p g a att den hade gjort sitt och var inte längre godkänd. Men en ny är på gång. Preliminärt är den på plats under vecka 22.

Städningen denna gång handlade mycket om att kratta upp kvistar och smågrenar som blåst ner. Detta var nödvändigt för vår gräsklippares framfart.

Det krattades och sand togs upp, vissa grenar kapades m. m. Men fint blev det.

Efter arbetsinsatserna var det dags för korvgrillning och lotteridragning. Stort tack till Blomorado och XL Bygg, Håga för vinsterna.

Men framför allt, ett stort TACK till er ”vårstädare”! 

INFORMATION

GRANNSAMVERKAN i Haninge


UPPMANING
För att förhindra identitetsstöld och bluff vill  Polisen i Haninge att vi ska vara uppmärksamma på följande:

- SÄTT LÅS PÅ BREVLÅDAN
- LÄMNA ALDRIG UT KODEN TILL SMS, MAIL ELLER PÅ SOCIALA MEDIA
- RIV SÖNDER VIKTIGA PAPPPER INNAN DU SLÄNGER DET I SOPTUNNAN/ÅTERVINNGEN
- VAR VAKSAM PÅ BREV/MAIL SOM BER OM PERSONUPPGIFTER, KODER M. M. ”BANKEN HÖR ALDRIG AV SIG SÅ”
- POLISANMÄL BLUFFBREV OCH MAIL


Detta framkom vid månadsmötet den 12 maj. OBS: Grannsamverkans senaste Nyhetsbrev finns under INFORMATION (2014-05-07).

INFORMATION

Nyhetsbrev 3 - 2014 från Grannsamverkan i Haninge, avser april månad 2014>>>>>> HÄR

INFORMATION

Senaste Informationsbladet, nr 04-2014 finns >>>>>> HÄR.

RAPPORT

Nu på LÖRDAG 10 maj och SÖNDAG 11 maj är det dags för VÅRSTÄDNING!


Lördagen den 10 maj kl. 08.45-12.30 alternativt
Söndagen den 11 maj kl. 08.45-12.30.


Samling vid kullen invid Murarvägens parkering klockan 08.45.
Avprickning sker endast kl 08.45-09.00.
Korvgrillning efter kl.12.00 samt lottdragning.
Vinsterna till lottdragningen är skänkta av Blomorado och XL Bygg Håga.


Styrelsen kommer vid samlingen att presentera de arbetsuppgifter som vi ska försöka hinna med
under dessa två städtillfällen. Vi kommer också att ”riva” båten i Södra lekparken. En ny båt
kommer att finnas på plats ca två veckor senare.
En container kommer att finnas uppställd på gångvägen mellan Rätskivegränd och Målarvägen.
Under lördagen kommer Conny Thuresson att med bil och släp åka runt och samla upp det som
ska till containern. På söndag rattar Roger Hartonen.

Ta gärna med följande:
Skottkäror
Krattor
Spadar
Sopkvastar
Sekatörer
Grensaxar
Sågar
Hammare, kofot, skruvmejsel (för nedmonteringen av båten)
Glatt humör!


Gör en insats för ditt bostadsområde och passa på och träffa dina ”grannar”!

VÄLKOMMNA TILL VÅRSTÄDNINGEN 2014!
Styrelsen

RAPPORT

På Vårstämman den 10 april var det 32 röstberättigade medlemmar närvarande + ytterligare några deltagare.
Till mötesordförande valdes Inger KRAFT ETZLER och Claire BOHOLM valdes till mötessekreterare.
Till justerare utsågs Joakim BERGGREN och Björn SÛHL.  

Verksamhetsberättelserna för sektion 1 och 2 godkändes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
När det gäller sektion 2 (Kabel-TV) meddelade styrelsen att vi from 1 juli i år har ett nytt
avtal med Com Hem.
Styrelsen har omförhandlat avtalet med comhem under våren 2014.
Resultatet blev en sänkning med ca 50% på avgiften. Detta avtal börjar gälla den 1:a Juli 2014.
Stämman godkände också att vi behåller nuvarande avgift framöver, detta för att spara för framtida ev. investeringar.
Styrelsen presenterade en reviderad BUDGET 2014 m a a nya avtalet som också stämman
beslutade godkänna.

Efter detta tog stämman en 15-minuters fikapaus.

Till Vårstämman hade tre motioner lämnats in. Efter föredragning av motionären, Inger Johansson (Kvastgränd) och styrelsens yttrande beslutade stämman att avslå motionerna. Motionernas förslag och synpunkter kommer att överlämnas FÖRNYELSEARBETET ”Buskar och träd, våra grönområden, lekplatser m. m” för beaktande.

Som bekant har Inger Johansson lämnat sitt styrelseuppdrag. Inger blev avtackad med presentkort och blombukett.

Stämman tackade mötesordföranden och mötessekteteraren genom att överlämna varsin chokladask till Inger och Claire.

Mötesprotokollet kommer att delas ut till alla medlemmar i kommande Informationsblad, nr 4 , som utdelas den 5 maj.

Hoppas ni alla har haft en trevlig och glad Påsk!
Nu önskar vi er skön VÅR och hälsar er välkomna till någon av STÄDDAGRANA 10-11 maj!
Styrelsen

INFORMATION

Tillägg till Eldning på egna tomten: Man behöver normalt inte elda på
våra små tomter.

Tänk på grannarna och astmatikerna!

INFORMATION

Kommunen bjuder in till uppföljningsmöte om utvecklingsprogrammet för
Västerhaninge tisdagen den 29 april klockan 18.30.

Lokal: Matsalen, Parks förskola, Bokstigen 10-12.

INFORMATION

Eldning på egna tomten
Tillåtet under tiden 5-20 april.

Mera information finns på kommunens hemsida.

INFORMATION

Senaste Informationsbladet, nr 03-2014 finns >>>>>> HÄR.

KOM IHÅG

Under nästa vecka (v 15) kommer sopmaskinen och sopar upp sanden.
OBS: ENDAST SAND!
Passa därför på under helgen att rensa och ta upp eventuella grenar/kvistar
och löv framför den egna häcken och staket!

GRANNSAMVERKAN

Nyhetsbrev_3 - 2014 från Grannsamverkan i Haninge, mars månad 2014>>>>>> HÄR

FÖR KÄNNEDOM

Följande information har vi erhållit från Lars Thelander, Moddlargränd:

Vi har erfarenhet av Kompetentum och vill gärna nyansera bilden.
Vi har en mekanisk ventilation med sugande fläkt på taket och dolda kanaler till sex ventiler.
Dessa hade inte rengjorts sedan installationen 1985. Vi beställde rengöring.
Deras tekniker anslöt en jättedammsugare till en av ventilerna, täppte för alla utom en där
han tog bort ventilen och gick in med en lång roterande borste och lösgjorde dammet. Sedan
gjorde han samma sak med de andra ventilerna. Även köksventilen åtgärdades.
Han rengjorde också takfläkten.
Jag är mycket nöjd, helt klart är ventilationssystemet rent (det var mycket damm i "påsen").

Teknikern kom på utsatt tid, uppträdde artigt och trevligt och gick noggrant och grundligt tillväga.
Han gav ett kunnigt intryck. Arbetet tog över två timmar.
Fakturering med ROTavdrag etc har varit OK.

Lars Thelander

FÖR KÄNNEDOM

Följande information har vi erhållit från Elisabeth Ghalayini Arevall, Mejselgränd:

Ventilationsrengöring - Kompetentum

I dag, 27 mars, får jag en påringning av företaget Kompetentum som sysslar med ventilationsrengöring. De säger att de har arbeten på gång i vårt område o passar på att
ringa upp flera för att erbjuda service /rengöring av spisfläkt och andra ventilationer i
våtutrymme etc. 1800 kr ist f 2200 kr. efter rotavdrag. Jag kollar upp på nätet och hittar
att de skulle vara oseriösa. Se vad Villaägarna skriver etc...

De sa de hade arbeten bl a på Murarvägen... Detta för info omfutifall att...

Hlsn
Elisabeth

INFORMATION

Inkomna motioner som skall behandlas på Vårstämman.
Styrelsens yttranden över motionerna kommer att skickas
ut den 7 april i Informationsblad nr 3

Motion_1
Motion_2
Motion_3

INFORMATION

Senaste Informationsbladet, nr 02-2014 finns >>>>>> HÄR.

GRANNSAMVERKAN

Nyhetsbrev3- 2014 från Grannsamverkan i Haninge, februari månad 2014>>>>>> HÄR

INFORMATION

Parkeringsplatsen Timmermansvägen har haft påhälsning av ”icke hyresgäster”!
Under lördagen upptäcktes viss åverkan på husbil och att släpvagn blivit av
med bak läm.
Tråkigt. Polisanmälan har gjorts av ägare.

Onsdag 2014-02-19 kl 13.00-14.00.
Okänd gärningsman har brutit sig in genom altandörren på baksidan.
En granne har uppgett att en svartklädd
man kom gående med bestämda steg
och gick in på målsägandes tomt.

INFORMATION

Inger Johansson har lämnat sitt uppdrag som styrelseledamot och sekreterare.

INFORMATION

KALLELSE TILL VÅRSTÄMMAN 10 april 2014


Datum/tid: Torsdagen den 10 april klockan 19:00
Lokal: Ribbybergsskolans matsal


Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast onsdagen den
12 mars 2014.
Det går bra att sända motioner per brev direkt till någon av styrelserepresentanterna eller till vår
e-postadress info@hantverkarens.com


Inkomna motioner samt verksamhetsberättelse, resultaträkning och revisorernas berättelse för 2013 kommer att skickas ut i början av vecka 13.


PARKERINGSPLATSERNA
Våra gästparkeringar är endast till för just gästparkerande!


PÅGÅENDE VA-ARBETEN INOM HANTVERKARENS OMRÅDE
Enligt kommunens plan skall grävandet vara klart den 15 mars.