SENASTE INFORMATIONSBLADET

HÖSTSTÄMMAN 2014!


KOM IHÅG:
Torsdagen den 27 november klockan 19.00 i Ribbybergsskolans 
matsal.
(Kallelsen utdelades den 12 september 2014).

Stämman ska fastställa Budgeten för 2015, välja styrelserepresentanter och
revisorer. Vi ska även diskutera vårt FÖRNYELSEPROJEKT. Se nedan.

I bifogade ”lunta” finns:
- Dagordning för stämman
- Förslag till budget för Sektion 1 (Anläggningssamfälligheten)
- Förslag till budget för Sektion 2 (Kabel Tv)
- Fullmakt. (Ni som inte kan närvara, använd gärna bifogade fullmakt).

- inkl infobladet:>>>>>> HÄR


Inga motioner har inkommit.

Valberedningens förslag presenteras på stämman.
(Vad ska väljas? Se Informationsblad 5-2014).

Vid Vårstämman diskuterades i samband med behandlingen av inkomna motioner,
hur vi ska ha det med våra grönområden m m framöver. Vi ska även i fortsättningen
ha inbjudande grönytor. De ska också vara lättskötta. Styrelsen föreslog
att vi skulle samla ihop tyckanden och förslag i ett FÖRNYELSEPROJEKT kallat
”Buskar och träd, våra grönområden, lekplatser med mera”.

Styrelsen kommer att presentera hur detta projekt kan jobba vidare. Till vår hjälp
har vi anlitat trädgårdskonsulent Ylva Landerholm. Ylva kommer att medverka vid
Höststämman.

Styrelsen kommer också på stämman att presentera idén om att ev. ändra
STÄDDAGAR till TRIVSELDAGAR.

Kom gärna till Höststämman och ta del av diskussionerna och gör din stämma
hörd. Allt för att göra Hantverkaren ännu bättre!

Styrelsen

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter