INFORMATIONSBLAD

HANTVERKARENS INFORMATIONSBLAD 8-2014 har nu delats ut till alla medlemmar.
Det innehåller en påminnelse till Höststämman nu på torsdag. Vi ska ta ställning
till Budgetförslaget för 2015 och till valberedningens förslag till styrelsesammansättning m m.
Valberedningens förslag presenteras på stämman.

Vi ska också gå vidare med vårt FÖRNYELSEPROJEKT ”Buskar och träd, våra grönområden,
lekplatser m m”.
Styrelsen har inbjudit trädgårdskonsulent Ylva Landerholm som ska hjälpa oss med detta.

Se hela Informationsbladet>>>>>>här

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter