INFORMATIONSBLADET

Hej
 
 

Kallelse till Höststämma
Stämman håller vi 26/11 2020 Klockan 19.00 i Ribbybergsskolans matsal.
 
På grund av den rådande Coronapandemien ställde vi in vårens stämma som enligt stadgarna ska vara genomförd under kvartal 2. Det innebär att vi nu på höstens stämma också behöver lyfta upp punkterna från vårens stämma på dagordningen. Bifogat finns kallelse med anpassad dagordning med samtliga beslutspunkter för året. Vi har stämt av med Villaägarnas jurister och fått klartecken, både på hanteringen med att slå ihop årets stämmor till en samt den utökade dagordningen.
 
Regeringen har i en tillfällig lag genomfört ändringar för föreningsstämmor och som gäller året ut. Den innebär i korthet att ett stämmoombud ska kunna företräda ett obegränsat antal medlemmar. Fullmaktsformulär bifogas och det går bra att kopiera den eller att hämta på hemsidan.
 
Styrelsen föreslår en sänkning av medlemsavgiften i båda sektionerna. Se förslaget till budget som ligger på hemsidan.
I Sektion 1 föreslår vi en sänkning med 700 kr till 4.000 kr/ år
I Sektion 2 förslår vi en sänkning med 120 kr till 1.600 kr/år
 
Materialet inför stämman, både vårens och höstens ligger på hemsidan och har man inte tillgång till den finns materialet att hämta hos Margaretha Fagerberg, Spackelgränd 25.
Meddela Margaretha i förväg om du vill hämta hos henne.
 
I dessa Coronatider får vi tänka på att begränsa antalet närvarande och att endast en person per medlemskap medverkar på stämman.
 
 
 
Vi rekommenderar fortfarande 20 km/h på gränderna.
 
Vi vill även uppmärksamma att det inte är tillåtet att parkera på
våra gränder och vändplaner.Senaste Informationsbladet nr 7-2020 
finns >>>> HÄR

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter