INFORMATIONSBLADET

Hej!

Under vecka 21 påbörjar DEP Trädgårdsskötsel arbetet med att byta ut staketen i båda våra lekplatser. Arbetet pågår under dagtid och innebär att det kommer vara material, utrustning och maskiner på plats.
Arbetet beräknas att vara klart senast vecka 24.
Entreprenören kommer att spärra av sina arbetsområden men det är viktig att känna till att det kan förekomma tunga arbetsfordon på våra lekplatser och närliggande gångvägar.
Håll ett extra öga på alla barn under den här tiden.
Tacksam för hjälpen!
 
Info från valberedningen
Valberedningen har nu påbörjat sitt arbete inför höstens stämma
där val till styrelsen ska ske.
Är du intresserad av ett styrelseuppdrag, eller vet du någon som är intresserad av att ingå i styrelsen för Hantverkarens samfällighet?

Hör då av dig till valberedningen,
Karin Svenning eller Robert Sundqvist
 

Sittande ordförande - Jessica Klagsmark - har aviserat att hon inte ställer upp för omval till ordförandeposten.
Övriga vars mandatperiod går ut i höst är:
- Lex Samson, ledamot, vice ordf
- Andreas Alfredsson, suppleant
- Marie Frodin, revisor
- Mikael Pihl, revisor

 
I övrigt är det just nu en vakant plats som revisorssuppleant
som också ska väljas.
 
Hälsningar, valberedningen
Karin Svenning, karin.svenning@telia.com
Robert Sundqvist, robban.sundqvist@gmail.com
 
 
Observera att det nu är ny parkeringsordning för besökande på Murarvägens parkering. Följ skyltarna och att det nu är parkeringsförbud längs buskaget.
 

Stort tack till alla närvarande på trivseldagen!
 

 
Vi vill även påminna om att inte parkera på gränderna samt att klippa häckar som gränsar mot gångbanor, vägar och allmänna ytor.
Vi rekommenderar fortfarande 20 km/h på gränderna.
 
Glöm inte våra sponsorer XL-Bygg, Blomorado och Flügger.
 
 

TREVLIG SOMMAR!
Önskar
StyrelsenSenaste Informationsbladet nr 3-2023
 finns >>>> HÄR

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter