INFORMATION

KALLELSE till VÅRSTÄMMAN 27 april 2017

 
Datum/tid: Torsdagen den 27 april kl. 19.00
Lokal: Ribbybergsskolans matsal
 
Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast måndagen den 3 April 2017.
 
Det går bra att sända motioner per brev direkt till någon av styrelserepresentanterna eller till vår e-postadress info@hantverkarens.com
 
Inkomna motioner samt verksamhetsberättelse, ekonomiska rapporter och revisionsberättelsen för år 2016 kommer att skickas ut senast i början av vecka 14.  

 -------------------------------------------------------------------------------

TRIVSELDAG
Trivseldagen är planerad till 20 maj.
 
Gräsklippning
Vi söker en gräsklipparansvarig, kontakta Jocke Berggren, 070-6626685
 
 
 
   
Vi påminner återigen om att parkering på gränderna inte är tillåten.
 
Glöm inte våra sponsorer, XL-Håga, Blomorado och Flugger färg.
 
 
Mvh Styrelsen
 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter