NYA SKYLTAR

Hej

Nu har det kommit upp nya skylar om rekommenderad hastighet
på max 20 km/h
Dessa skylar finns uppsatta på infarten på respektive "matagata"

Hälsningar
Styrelsen

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter