INFORMATIONSBLADET

Hej!
 
Snart är det dags för Trivseldag och Höststämma.
 
 Trivseldagen har vi den 22 oktober och vi träffas på Murarvägens parkering kl 09.00. Ta gärna med ert trädgårdsredskap.
Ca kl 12 avslutar vi dagen med korvgrillning.
 
 Höststämman är den 24 november i Ribbybergsskolans matsal. Kallelsen kommer senare.

        Motioner till stämman behöver Styrelsen få in senast den 12 oktober.
 
Vänligen se över och klipp ner era häckar och dylikt som växer ut
över angränsande områden.
 
 Utdrag ut Trivselregler!
Gästparkering är endast avsedd för gäster till boende i området. Gästparkering gäller endast under högst 72 timmar.
 
Påminnelse: Som vi informerade om på stämman kommer vinterunderhållet av de tre matargatorna med intilliggande gångvägar återgå till att skötas av Haninge kommun från och med i år. Våra gränder kommer även det här året underhållas av Nedersta gård.

 

Med vänlig hälsning Styrelsen
 
 
 
Glöm inte våra sponsorer XL-Bygg, Blomorado och Flugger.
 


Senaste Informationsbladet nr 5-2022 
finns >>>> HÄR

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter