INFORMATIONSBLADET

Hej!

Kallelse till Vårstämma 2022

Ribbybergsskolans matsal den 28 april 2022 kl 19.00


Dagordningen för mötet bifogas och materialet inför stämman ligger på hemsidan.


 

Styrelsen har lämnat förslag om förändring av föreningens stadgar vilka kommer att presenteras under punkt 19. Vid röstning i fråga om ändring av föreningens stadgar fordras minst två tredjedelar (2/3) av de avgivna rösterna och att ändringen antas av två på varandra följande stämmor, varav minst en ordinarie. Vid denna stämma är det första gången vi röstar om stadgeändring.

 

Välkomna!
Styrelsen


Vi rekommenderar fortfarande 20 km/h på gränderna.

Vi vill även påminna om att inte parkera på gränderna.

Glöm inte våra sponsorer XL-Bygg, Blomorado och Flugger.Senaste Informationsbladet nr 2-2022 
finns >>>> HÄR

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter