INFORMATIONSBLADET

Kallelse till Höststämman
 

Höststämman
håller vi den 24 november kl 19,00 i Ribbybergsskolans matsal. Bifogat
finns dagordningen för mötet och vi hoppas att så många som möjligt kan och vill komma.

 

Styrelsen kommer att föreslå höjda avgifter i sektion1 till 6.125 kr och
sektion 2 till 2.000 kr samt för parkeringsplatserna till 1.750 kr. Detta
beror främst på att avgifterna numera är momspliktiga men också för att andra kostnader som el och drivmedel har ökat.

Fem ledamöter till styrelsen ska väljas.

Styrelsen kommer att gå igenom det föreslag till ändring av stadgarna som vid detta möte ska röstas om för andra gången.

Allt material inför stämman kommer vara publicerat på vår hemsida from den 10 november.

Avstängning Fiber.
den 17 november klockan 9.00-10.00 bryter vi strömmen för vår Fiber
och tv-anläggning för ett kortare underhållsarbete. Under den här tiden
kommer ni inte kunna titta på tv eller använda bredbandet om ni har det anslutet till Telia.

Stort tack
till alla er som närvarade på trivseldagen och tillsammans ser till att vi har det fint i vårt bostadsområde.

Utdrag ut Trivselregler!
Gästparkering är endast avsedd för gäster till boende i området.
Gästparkering gäller endast under högst 72 timmar.


 

Välkomna på Höstens Stämma
Med vänlig hälsning
Styrelse
n


Senaste Informationsbladet inkl dagordningen

nr 6-2022 finns >>>> HÄR

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter