INFORMATIONSBLADET

Hej!
 
Bifogat finns samtliga fakturor avseende avgifterna för 2020.
Sista betaldag för respektive avgift är precis som tidigare år men vi gör en effektivisering och delar ut samtliga fakturor vid ett tillfälle.
 
 
 
Faktura:                               Förfallodag:
Sektion 1 – Halv avgift              2020-04-01
Sektion 1 – Halv avgift              2020-10-31
Sektion 2 – Årsavgift                 2020-05-31
 
 
 
 

Vid betalning, tänk på att:

- ange fakturanummer vid betalning
- Sektion 1 och 2 har olika bankgironummer. Titta på fakturan så att betalningen kommer rätt.


 

Senaste Informationsbladet nr 2-2020 finns >>>> HÄR

 
 
Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter