INFORMATIONSBLADET

Kallelse till Höststämman
 
·         Höststämman
håller vi den 22 november kl 19,00 i Ribbybergsskolans matsal.
Bifogat finns dagordningen för mötet och vi hoppas att så många som möjligt kan och vill komma.

Styrelsen kommer att föreslå oförändrade avgifter i sektion 1 med
6.125 kr och en sänkning av avgiften till sektion 2 till 1.625 kr. Oförändrade avgifter för parkeringsplatserna med 1.750 kr.
Tre ledamöter till styrelsen ska väljas.

Allt material inför stämman kommer vara publicerat på vår hemsida from den 8 november.


 
·       
Stort tack
till alla er som närvarade på trivseldagen och tillsammans ser till att vi har det fint i vårt bostadsområde.
 
·       
Utdrag ut Trivselregler!
Gästparkering är endast avsedd för gäster till boende i området. Gästparkering gäller endast under högst 72 timmar.

Tänk på att hastigheten på våra gränder inte bör vara mer än 20 km/h och att parkering på gränderna inte är tillåten.
 
 
 

Välkomna på Höstens Stämma
Med vänlig hälsning
Styrelsen

 
 
Glöm inte våra sponsorer XL-Bygg, Blomorado och Flügger.Senaste Informationsbladet inkl dagordning nr 6-2023
 finns >>>> HÄR

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter