KOM IHÅG HÖSTSTÄMMAN!

Torsdag den 28 november klockan 19.00 i Ribbybergsskolans matsal
I Informationsblad nr 11-2013 hittar du dagordningen och styrelsens förslag till budget för 2014 inkl. prognos för 2013.

Kommentarer till budgetförslaget kommer att utskickas senare.
Har du inte möjlighet att gå på stämman, kan du be någon i grannskapet vara ditt ombud.
Fullmakt finns i Informationsbladet.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter