HÖJD BEREDSKAP!

Inför ”Svens” eventuella härjningar i vårt område vill vi meddela att vår snöröjare,
Hanvedens Entr. är startklara om det kommer snö.
Men det verkar  komma mest som slask. Det blir sandning, och det sandas när det
har frusit så att sanden kan bita sig fast i isen.
Kommunen har sandat gång- och cykelbanor i natt, men måste sanda när det har frusit på igen.
(Vi har haft kontakt med Hanvedens ca kl. 10.30 och kontakten fortlöper.)

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter