FÖRNYELSEPROJEKTET TRÄD OCH BUSKAR M M

Vid Höststämman presenterade trädgårdskonsulenten Ylva Landerholm några idéer om hur vårt grönområde skulle kunna tänkas förändras och förbättras. Gäller både det för ögat och underhållet. På bifogade pdf.fil visas nuläget och med rubriktext hur det skulle kunna förändras enligt  Ylva. Styrelsen återkommer med förslag på hur vi kan förändra och förbättra.
På Vårstämman kommer detaljer att redovisas.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter