SKÖTSEL AV HANTVERKARENS UTEMILJÖ

Styrelsen tidigare meddelat har vi har för avsikt att lägga ut "sommarunderhållet" på vår utemiljö.
Avtal har tecknats med entreprenörfirman Det Gröna Ute- och innemiljö AB, Tungelsta.
Arbetet pågår under veckorna 16-48.
På Vårstämman kommer vi att mera i detalj  redogöra över avtalet.
Entreprenören Therese Brunholtz kommer att medverka.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter