RÄTTELSE

På Informationsbladet sid 2 finns uppgiften Kontaktpersoner styrelsen.
Tyvärr är e-postadressen av gammalt datum. Vår e-postadress är info@hantverkarens.com
På vår hemsida, www.hantverkarens.com under Kontakt, finns förutom rätt adress,
avsändare och utrymme för textmassa.
F r o m nästa nummer har även sid 2 den rätta e-postadressen!

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter