HÖSTSTÄMMANS PROTOKOLL

Som vi tidigare meddelat skulle rubricerade läggas ut på vår hemsida den 10 december. Tyvärr var hemsidan under översyn förra veckan.

Den 14 december (idag) skulle protokollet m. m. delges alla medlemmar via informationsblad nr 10-2015.  

Vi har ännu inte erhållit något färdigjusterat protokoll. Så fort vi fått det kommer vi att påbörja distributionen.   

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter