HÖSTSTÄMMANS PROTOKOLL

Nu  är protokollet färdigjusterat. Bifogas här.
I protokollet finns ett antal bilagor, bilaga 1-12.
Bilagorna 2 och 9 finns dock inte med. Orsak: Det finns inga bilagor 2 och 9! Tryckfelsnisse har varit framme….  
Protokollet kommer att delas ut till alla medlemmar via
Informationsblad nr 10-2015.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter