STYRELSENS SAMMANSÄTTNING FROM 1 JANUARI 2016

Höststämman beslutade utse Joakim “Jocke” BERGGREN, Okgränd 7 till ny ordförande.
Kajsa Hartonen, Baljegränd 12 och Lex SAMSON, Kvastgränd 14 omvaldes till ordinarire ledamöter.
Margarteha FAGERBERG, Spackelgränd 25 nyvaldes (kompletteringsval) till ledamot på ett år.
Nya suppleanter är Anders PÄRHAGEN, Pytsgränd 3 och Susanna LÖFGREN, Kvastgränd 9.
Paul “Palle” Lindblom och Claire BOHOLM lämnade sina styrelseuppdrag.
    

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter