MINNESANTECKNINGAR FRÅN NÄRPOLISEN 5 DECEMBER

Bitte Svensson och Lars Göran Stridh inleder möter och hälsar oss välkomna.

Max Åkervall som numera kallas för lokalpolischef kommer att berätta lite om verksamheten.

Sara Paulsen och Joel Salander berättar om CIG.

Max: Han tackar Grannsamverkansrepresentanterna för ett mycket stort engagemang och påpekar det viktiga med gemensamt ansvar.

Max berättar att han tror på den nya polisorganisationen och ser framåt med stor tillförsikt och han driver arbetet med att effektivisera polisarbetet med stor glädje.

Max varnar oss för de digitala bedrägerierna som hela tiden ökar i antal.

I hela region Syd är det mellan 1700 och 1800 anställda poliser och i snitt är 1/3 på fältet och 1/3 bedriver utredningar och den sista tredjedelen är stödpersonal. Mycket stora resurser går åt till demonstrationer och diverse idrottsaktiviteter som tex fotboll och hockey. Cirka 33% av alla ärenden går vidare till åklagarämbetet.

Joel och Sara: På CIG (sociala insatsgruppen) är det sex anställda socionomer som arbetar heltid med att motverka kriminalitet bland ungdomar i Haninge. De arbetar med ca tio ungdomar åt gången och de skapar ett starkt och strukturerat nätverk med självklart föräldrar, men sedan polisen, socialtjänsten, skolan och andra intressenter för att hålla ungdomarna borta från droger och kriminalitet. Denna verksamhet har pågått sedan 2013 och förväntas fortsätta så länge behovet finns.

Lars Göran: Bostadsinbrotten har ökat markant de sista åren och den största ökningen sker i bostadshus. Polisen uppfattar att det är enklare för gärningsmännen att ta sig in i lägenheter med hjälp av brevlådsinkastet eller kofot. De flesta gärningsmän vet att de har mellan 6 och 7 minuter på sig trots larm och då hinner de med att genomsöka lägenheten och försvinna med stöldgodset.

Lars Göran menar att vi ska slösa lite med tända armaturerna när vi är ute eller borta, det är också bra att låta radion vara igång!

Vi ska däremot vara ytterst noggranna med att släcka stearinljuset när vi går till sängs! Vi ombeds också att kontrollera brandvarnare och brandsläckare.

Har vi båt på tomten så ska vi helst plocka isär motorn och sprida ut delarna på tex vinden, inte lägga dem i garaget! Däcktjuvar härjar runt i våra områden och har vi däcken i garagen så ska vi givetvis låsa garaget.

Hälarna har numera tillgång till UV lampor, vilket innebär at de är inte så värst intresserade av DNA märkta prylar. Ett stort stöldupplag i Sorunda har under hösten sprängts och flera av gärningsmännen är infångade. Endast 6 % av bostadsinbrotten lyckas man lösa.

Vid tangenterna Margaretha Fagerberg

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter