EXTRASTÄMMA OM FIBER

EXTRASTÄMMA
 
Kallelse till extrastämma 20170126
Var? Ribbybergsskolans matsal
När? 19.00
Varför? Besluta om grävning eller ej i gator på vår samfällighet
 
Hej, för att bringa lite reda i fiberfrågan så kallar styrelsen till extrastämma, vi kommer även att bjuda in representanter från Comhem, Svensk Infrastruktur och Telia för att svara på era frågor, maila gärna till styrelsen så vidarebefodrar vi frågorna till representanterna så de kan förbereda sig.
Vi börjar med information från våra gäster kl 19.00 och avslutar den senast 21.00 då informationsmötet tar slut och vi tackar våra gäster för informationen och när de gått så får stämman besluta om grävning eller ej.
 
19.00-21.00  Informationsmöte
21.00-22.00 Extrastämma
 
Tiderna är ca-tider men stämman hålls EFTER informationen.
 
Välkomna

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter