MINNESANTECKNINGAR FRÅN NÄRPOLISEN 9 JANUARI

Grannsamverkansmöte med polisen den 9 januari 2017.

Som ni ser på rapporten så är det många inbrott under föregående månad. Vid ett par tillfällen tror polisen att tjuvarna bott i bostaden ett par dagar och dessutom vandaliserat hela huset.

Skadegörelsen ökar också rent allmänt och skolorna är mycket utsatta med krossade glasrutor och vandalisering.

I Lyckeby är det oroligt och insatser pågår.

Raketfirandet har under helgerna varit normal och inga olyckliga incidenter har inträffat. (Fast personligen har jag hört att i alla fall två hundar i Västerhaninge har rymt pga skräck). Vet dock inte om de har kommit tillrätta, har bara stött på en civil hundpatrull med utbildad sökarhund som har letat på nyårsdagen.

Vi ombeds vara observanta på stora parkeringsplatser där man vid flera tillfällen har sett män som använt störningssändare.

Bitte berättar att samtliga skolor i Haninge måste upprätta handlingsplaner för dödligt våld tillsammans medpolisen.

Vi uppmanas att köra mycket försiktigt i våra bostadsområden eftersom höga snövallar minskar sikten och små barn kan komma utspringande när vi minst anar det.

Under nästa möte får vi besök av Ulrika Berglöf Lilja som kommer att berätta om

 

  • Huskurage
  • Våldsbejakande incidenter
  • Klottersanering
  • Trygghetsmätning

 
Undertecknad kan rekommendera att ni via Facebook läser ”Lunkans” rapporter varje vecka!

Sök på polisen@haninge,nynäshamn/facebook. Intressanta rapporter faktiskt!

Margaretha

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter