MINNESANTECKNINGAR FRÅN NÄRPOLISEN DEN 6 FEBRUARI

Grannsamverkansmöte med polisen måndagen den 6 februari 2017

Ni har just fått polisens rapport och där ser ni att det som vanligt har varit en del inbrott och inbrottsförsök.

Situationen bland ungdomarna i Vendelsö har lugnat ner sig lite och arbetet fortgår.

I Haninge Centrum florerar det mycket narkotika bland ungdomarna.

Kommunens trygghetssamordnare Ulrika Berglöf Lilja berättade att hon arbetat med detta sedan 2014 med avbrott för barnledigheter. Det man arbetar med är immigrantfrågor, klotter och skadegörelse samt våldsbejakande extremism.

Ulrica uppmanar oss att vi ska nogsamt svara på enkäterna som kommer ut med jämna mellanrum eftersom dessa ligger till grund för det arbete som bedrivs i kommunen angående trygghet.

Margaretha

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter