MINNESANTECKNINGAR FRÅN NÄRPOLISEN DEN 6 MARS

Möte med polisen angående grannsamverkan måndagen den 6 mars 2017.

Under mötet förutom Bitte deltar två kommunpoliser, Backis och Lars Göran. Det blir en del diskussioner kring Bittes pensionering under sommaren. Verksamheten kommer att fortsätta, hur är dock lite oklart i dagsläget. Man hoppas givetvis att hitta en ersättare till Bitte. Om inte, så kommer i alla fall månadsbreven att komma ut, kanske dock i annat format. De återkommer så snart som möjligt! Polisen tycker själva att det är mycket viktigt med grannsamverkan och vill fortsätta den fina dialogen vi haft under årens lopp!

Tre inbrott under månaden på södra sidan. Vendelsö och Norra Söderby har varit extra drabbade. På Dalarö och Muskö har det varit båtstölder, motorstölder och stöld av trailer.

Polisen poängterar att det fortfarande är mycket droger i cirkulation bland ungdomarna.

Det blev diskussioner angående hastigheten bland Haninges bilförare. Flera klagade på att det finns för få hastighetsskyltar, det är dock en fråga för kommunen.

Fem nya polisen kommer till Haninge under året! Tre av dem kommer att arbeta med aktuella problem som finns i Haninge och två blir stationerade till områdesgruppen i Brandbergen.

Kan också berätta att Agnes, min hund blev attackerad av en typ ”kamphund” för fjorton dagar sedan i början på Spackelgränd. Hon blev illa tilltygad och fick tillbringa hela dagen hos veterinären neddrogad och smärtstillad. Kvinnan med den andra hunden försvann. Händelsen är polisanmäld.
Min Agnes har återhämtat sig förvånansvärt bra.

Margaretha Fagerberg

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter