MINNESANTECKNINGAR FRÅN NÄRPOLISEN DEN 12 JUNI

Grannsamverkansmöte med polisen måndagen den 12 juni 2017.

Inom polisen arbetar man fortfarande med hur informationen till oss grannsamverkare ska se ut i fortsättningen.

Den 4 september är det sista mötet tillsammans med Bitte.

Det händer en hel del på Gålö just nu! Mycket inbrott och tjuvskytte förekommer. (Det sistnämnda berättar flera boende runt Gålö, det skjuts hjort, älg, rådjur och vildsvin med ljuddämpare).

Det har varit fler inbrott i Brandbergen där tjuvarna använder sig av ”låslunga”.  Man går in via brevinkastet och med hjälp av en lång tång så vrider man upp låset.

Vi uppmanas att varna alla äldre från att låta sig luras av allehanda bedragare. Bitte berättar att det är ligor som härjar runt och de skyr inga medel.

Kommunpoliserna arbetar just nu med olaga bosättningar. Det är ett snårigt och komplicerat arbete både före och efter. Upprensningen efter avhysningen är dessutom kostsam och tar tid.

De två poliserna som arbetar mot ungdomar med drogbekymmer kommer att fortsätta med detta under sommaren och hösten.

Kommunen kommer att göra en upprensning och bortforsling av båtar som är ankrade på ett otillåtet sätt under sommaren.

Båtstölderna har ökat med 53% och Bitte förordar med stor bestämdhet spårsändare!
 
Jag önskar Er en trevlig sommar!
Margaretha

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter