INFORMATION FRÅN BREDBANDSGRUPPEN

Våravslutning från Bredbandsgruppen

Eftersom vårt planerade tidsschema sprack redan inledningsvis och vi fick vänta på stämmobeslut för en nödvändig uppdragsändring, och andra tidsdröjande faktorer, kan vi inte med gott samvete ge den fullödiga information vi lovat nu i vår. Vi har helt enkelt inte ännu hunnit gå igenom och analyserat alla påverkande omständigheter. Dessutom vill vi att informationen och den rådgivande enkäten skall ges ut i ett sammanhang. Så tyvärr; utlovad info tillsammans med enkäten kommer att delas ut senast sista veckan i september. Innan dess har vi begärt ett möte med Styrelsen för att gå igenom frågor, som dykt upp under resans gång och som vi behöver Styrelsens hjälp för att lösa.

Nedan följer en grov sammanfattning av vad vi har behandlat. Naturligtvis kommer punkterna att återfinnas i betydligt mer utvecklad form i den kommande informationen i höst.

Vi har kunnat ringa in några alternativ som vi bedömer lämpliga att gå vidare med, samtidigt som andra alternativ har strukits. T ex har tanken med egenägt fibernät strukits av kostnadsskäl.

Frågan om att byta till fibernät eller ej är egentligen felställd. De torde vara få, som inte håller med om att förr eller senare måste det gamla koaxialkabelnätet bytas ut. Frågan är alltså när detta skall ske. När vi själva vill - eller när det inte längre går att driva enligt våra önskemål. Sannolikt är det enklare (och billigare?) om vi bestämmer, när det skall ske, å andra sidan blir bytet självklart och lätt att fatta beslut om, när kabelnätet inte längre fungerar.

Vi kommer därför att fortsätta att borra i kabelnätets status, kvarvarande livslängd, driftsäkerhet, möjligheter att svara upp mot krav på prestanda mm, samtidigt som vi undersöker olika alternativ för en fiberlösning.

En särskild och både tids- och kostnadskrävande fråga är vad som krävs i ändringar av de uppgifter vår samfällighet är satt att lösa, det så kallade anläggningsbeslutet. Diskussioner har förevarit med Lantmäteriet som är ansvarig myndighet i frågan.

Som tidigare sagts, vi sitter inte i sjön. Vi bedömer (och hoppas) att vi skall ha underlag för ett bra stämmobeslut sent i höst.

Härmed önskar Bredbandsgruppen Glad Sommar och en lagom dos med D-vitaminer. Vi återkommer i höst.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter