INFORMATION FRÅN BREDBANDSGRUPPEN

Pass upp noga!!

 
I vintras gick Telia och Svensk Infrastruktur ut med ett erbjudande om fiberinstallation till enskilda medlemmar. Några lockades att skriva på med detsamma, vilket kunde ha blivit kostsamt och jätteknepigt för hela samfälligheten, om det hade fullföljts. Erbjudandet väckte samfällighetens intresse och en extrastämma beslöt sedan att bilda en fibergrupp, som skulle utreda om vi skulle övergå till ett fibernät och vilket företag (namneligen) som skulle installera det. På vårstämman ändrades namnet till Bredbandsgruppen och flera företag fick granskas. Under stämman var vi också rörande överens om att behovet av grävning skulle minimeras och att enskild tomtmark inte skulle utnyttjas.
Det är det jobbet vi håller på med. Vi är snart klara och vår tidsplan ser ut att hålla. Dvs slutlig info och enkät till medlemmarna sista veckan i september. Efter utvärdering av enkäten kommer vi att lämna bredbandsgruppens förslag till medlemmarna senast veckoslutet 21.-22. okt. Beslut om anskaffning av fiber eller ej kommer sedan att kunna ske vid ordinarie höststämma eller extrastämma.


Nu kommer helt plötsligt ett nytt företag (Stadsnätsbolaget) in på banan, vilket vi välkomnar; ytterligare ett alternativ. Vad vi däremot inte gillar är deras metod att gå förbi samfällighetsföreningen och rikta sig direkt till enskilda fastighetsägare Om vi är rätt orienterade kommer det att finnas ett erbjudande i våra brevlådor på måndag med märkligt låga installationskostnader. Man avser söka ”ledningsrätt” hos Lantmäteriet, vilket medför att de, om detta beviljas, får gräva utan markägarnas tillstånd.
Grävningen kommer primärt att ske i mjukmark via tomtgränser och baksidor; dvs precis det som vi tidigare sagt nej till.
Samfälligheten kommer att meddela Lantmäteriet, att vi motsätter oss grävning på enskild tomtmark, samt att vi under hösten kommer att fatta beslut om att övergå till ett fibernät eller ej. Ev nät planeras i så fall att dras i redan befintlig kanalisation.
Detta förhindrar inte att anbudet från Stadsnätsbolaget, med förändrade villkor, skulle kunna passa oss, men….
 

erbjudandet verkar tills vidare vara alltför bra för att vara sant. I varje fall avråder Bredbandsgruppen å det bestämdaste någon medlem att skriva på ett avtal tills vidare. Vi kommer att granska och utvärdera avtalet i vår slutliga info och det kommer att vara inarbetat i enkäten, som Ni har på köksbordet om en knapp månad. Vi kan naturligtvis inte förbjuda någon att skriva på ett avtal, men om man gör det, kan konsekvensen i värsta fall bli, att vederbörande måste ansluta sig till två fibernät och betala dubbla installationskostnader och abonnemang i flera år.

 

 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter