BUSSLINJE PÅ NEDERSTALEDEN

Hej, vi i Nedersta trädgårdsstad och i närliggande områden önskar busslinje på Nederstaleden  i väntan på att vändplats är färdig i kvarteret här. Vore jättesnällt om denna info för intresserade kunde läggas ut för era medlemmar för ju fler som visar intresse innan
mötet i april ju större chans.
 
Visa intresse för BUSSEN
Buss önskas på nederstaleden tills etapp 1 med vändplats är klar: visa intresse inför mötet trafikförvaltningen/landstinget har nu i april dvs brådskande.
 
- För att en buss som är tidsanpassad till tågen ska kunna sättas in till den redan befintliga men oanvända busshållplatsen på Nederstaleden som angränsar till Stabergsvägen så behövs visat intresse från vår sida.
Det finns två sätt att visa intresse och hoppas ni väljer båda;)

1. Ring kundtjänst SL 08-6001000 och framför önskemålen som de då ska skicka vidare till landstingets /Stockholms trafikförvaltning som har möte i april. Ju fler som ringer desto bättre.

2. Kontakta också Landstinget/Stockholms Trafikförvaltning och kontakt som har ansvar för just vårt område: jason.orfanidis@sll.se
(Tel: 08-6861600, begär Jason Orfanidis)

3. Ring också kommunen 08-6067000 och tala med Helene Olofsson då intresse från kommunen måste framgå tydligt från kommunens håll till trafikförvaltningen.

 
1) Ringde först kommunen 08-6067000 och talade med Helene Olofsson (infrastruktur) som sade att de tryckt på vilket i så fall inte gått fram ordentligt hos Trafikförvaltningen enligt Malin Lindberg (08-6861600) men någon miss kan ha skett…Så ring och hör er för ni med.

2) Malin sade att önskemål/intresse från kommunen måste inkomma (se ovan) men även boendes intresse påverkar. De måste se att vägen klarar tung trafik och idag går det ju tung trafik på Nederstaleden. Jag föreslog att buss 843, 846, 847, skulle kunna åka och vända vid vändplatsen där hållpalts redan finns men de löser det på ett ”modernare” sätt än så idag om buss sätts in. Den vändhållplats som egentligen skulle användas är på Bovanas mark och de är försenade och kommunen kan då inget göra…

3) Ringde Nobina som kopplade mig till sl kundtjänst där de sade att det kan påverka att vi i området ringer för de skickar då vidare våra behov/önskemål. Antal ärenden påverkar! Så ring SL.

 
När jag ringde trafikförvaltningen hade någon redan ringt dem…så jättebra om fler kontaktar sl och Trafikförvalning samt kommunen.

Då kanske vi får en buss lite närmare i väntan på den utlovade i kvarteret enligt detaljplanen:)

Allt gott!

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter