TILLÄGG FÖR FIBERINFORMATION

Hej

De beställningar av hårdvara och tjänster, som gjordes vid Vårstämman (inlämnande av ifylld beställningssedel) eller via besök i Teliabutiken på Kungsgatan, ligger fast och kommer att expedieras som avtalat.

Övriga hushåll, de som inte lämnat någon beställning, ombeds avvakta till dess Telias representanter från Navizma kommer på besök. Detta för att underlätta Telias interna handläggning.

Hälsningar
Fibergruppen

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter