INFORMATION ANGÅENDE INSTALLATION AV FIBERANSLUTNING OCH TV

Vi har full förståelse för den frustration som finns hos vissa av våra medlemmar som fortfarande inte har fått igång sin Tv via Telia.
Vår uppfattning är precis som er att vi har blivit garanterade att vår anslutning till TV ska vara i drift senast den 1 juli. Så är det inte
i alla våra fastigheter. Många fastigheter har fått sina installationer klara
och är i drift men vi är medvetna om att det återstår flera.

Styrelsen för nu intensiva samtal med vår kontaktperson på Telia.
Vi förväntar oss att få en åtgärdsplan som tydligt beskriver hur de
ska säkerställa att samtliga fastigheter som inte är installerade ska
bli klara så snart som möjligt.

Vi vill också informera om att vi självklart inte kommer att betala någon faktura till Telia förrän samtliga fastigheter är installerade.
 
Förtydligande gällande bredband och telefon via fiber.
Om ni har ingått avtal med Telia avseende bredband eller telefoni är det ett avtal mellan dig som privatperson och Telia som företag. Detta berörs inte av det avtal om Samfälligheten har tecknat med Telia.
 
Facebook
Det finns numera en grupp på Facebook som heter Hantverkarens Samfällighetsförening. All kommunikation från föreningens styrelse går som tidigare alltid ut från hemsidan. www.hantverkarens.com

Förnärvarande är våra kontakter Telia på Kungsgatan och
Thor thor.bjorkstrom@tg-el.se

Hälsningar
Styrelsen

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter