INFORMATIOMSBLADET INKL MATERIALET FÖR STÄMMAN  DEN 8 MAJ

Kallelse till Stämmor!
 
Det är ett alldeles särskilt år vi lägger bakom oss. Ingenting blev som vi tänkte och vi har alla hållit i, hållit ut och framför allt hållit avstånd.
 
För Hantverkarens Samfällighet har det inneburit att vi tvingades ställa in vårens trivseldag och även årets båda stämmor som skulle ha genomförts under kvartal 2 och 4 under 2020.
Tacksamt nog har det inte inneburit några negativa konsekvenser för föreningens drift eller underhåll av våra gemensamma ytor. Vi i styrelsen har fortsatt att driva föreningen i samma anda och villkor trots inställda stämmor och avsaknad av de beslut som stämman inte har kunnat fatta.
 
Men nu är det äntligen dags. I samband med Trivseldagen den 8 Maj håller vi två på varandra följande möten utomhus på planen för isbanan i närheten av Murarvägens parkering.
Ta med egen stol!
 
Möte nr 1 – Stämma Vår och Höst 2020
Eftersom vi inte genomfört någon stämma under 2020, som bland annat ska behandla resultatet för 2019, uttaxering för år 2021 och val av styrelse, har vi slagit ihop punkterna från de olika dagordningarna till en gemensam. Vi har stämt av med Villaägarnas jurister och fått klartecken, både på hanteringen med att slå ihop årets stämmor till en samt den utökade dagordningen. Dock med en ändring där vi stryker punkterna; anmälan om ej förhandsanmälda frågor samt motioner och flyttar dessa till möte nr 2, för att hantera dessa punkter bara en gång.
 
Styrelsen förslag till inkomst och utgiftsstat för år 2021 är att behålla samma som vi hade för år 2020 eftersom utdebiteringen för år 2021 redan är gjord. Detta är alltså en förändring mot tidigare föreslagen budget som vi också informerade om vid utdelningen av årets fakturor.
 
Möte nr 2 – Stämma Vår 2021
Öppnar direkt efter avslutat möte 1. På detta möte behandlar vi resultatet för 2020, ej förhandsanmälda frågor samt inkomna motioner.
 
 
Materialet inför stämmorna, både möte 1 och möte 2 ligger på hemsidan. Har du inte tillgång till hemsidan finns materialet att hämta hos Margaretha Fagerberg, Spackelgränd 25. Meddela Margaretha i förväg om du vill hämta hos henne.
 
Regeringen har i en tillfällig lag genomfört ändringar för föreningsstämmor som gäller året ut. Den innebär i korthet att ett stämmoombud ska kunna företräda ett obegränsat antal medlemmar. Fullmaktsformulär bifogas och det går bra att kopiera den eller att hämta fler på hemsidan.
 
I dessa Coronatider måste vi tänka på att begränsa antalet närvarande och att endast en person per medlemskap medverkar på stämman.
 
 

Välkomna!

Hur ska årsstämman hanteras med hänsyn till corona?

Se länken HÄR

Senaste Informationsbladet nr 2-2021 
finns >>>> HÄR


Materialet till Möte 1 finns här>>>> HÄR

Materialet till Möte 2 finns här>>>> HÄR

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter