INFORMATION FRÅN VALBEREDNINGEN

Efterlysning! 1 Revisor + 2 i Valberedningen för vår förening.
Den 8 maj är det stämma och då ska bl. a val förättas.
Den nuvarande valberedningens förslag av val är följande:
 
Styrelseledamöter:
Jessica Klagsmark (omval)
Sanna Löfgren (omval)
Margaretha Fagerberg (omval)
 
Styrelsesuppleant:
Jacqueline Himmelstjerna (nyval)
 
Revisorer 2 st:
Börje Carlsson (omval)
Vakant
 
Revisorsuppleant:
Marie Frodin (omval)
 
Valberedning 2 st.
2 vakanser
 
Intresseanmälan kan göras till den nuvarande valberedningen
Inger Johansson
inger.v.johansson@gmail.com
Tel. 070-3439929
 
Anna Svensk
akkarianna@hotmail.se
Tel. 070-9503334

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter