INFORMATION FRÅN VALBEREDNINGEN

På stämman i november ska val av ledamöter till styrelsen, revisorer samt valberedning förrättas. Styrelsens ledamöter väljs på 2 år och det sker växelvis vart annat år så att inte alla slutar samtidigt.

I år ska följande funktioner väljas på 2 år:
Ordförande
En (1) ledamot
En (1) styrelsesuppleant
Därutöver:
Två (2) revisorer på ett år
En (1) revisorssuppleant, på ett år

En valberedning på 2 pers ska också väljas på ett år

Nu har alla medlemmar möjlighet att nominera kandidater på ovanstående platser.
Kom med förslag på kandidater till någon i nuvarande valberedning senast 15 oktober.

De som meddelat att de ställer upp för omval är:
Joakim Berggren
Filip Nordin
Lex Samson

Revisorer, ställer upp för nyval:
Marie Frodin (tidigare revisorsuppleant)

Tack på förhand!
Valberedningen

Karin Svenning, tel. 070-9525820
karin.svenning@telia.com

Inger Johansson, tel. 070-3439929
inger.v.johansson@gmail.com

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter