INFORMATION INFÖR HÖSTSTÄMMAN

Nu är materialet inför stämman presenterat på hemsidan.

Under sommaren och hösten har vi styrelsen arbetat med att ta fram en underhållsplan som vi kommer att presentera på stämman tillsammans med förslag på avsättning till underhållsfond.

En avsättning till underhållsfond ska göras och är reglerat i Lagen om Samfälligheter. Det innebär att vi även behöver uppdatera våra stadgar med en paragraf om Underhållsfond.

Därför kommer vi också att presentera ett förslag till nya stadgar, ligger också på hemsidan och som kan beslutas på stämmorna under år 2022.


Häsningar
Styrelsen

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter