INFORMATION FRÅN VALBEREDNINGEN

Hej!


Så här ser valberedningens förslag ut:

Ordförande 2 år                        omval                 Joakim Berggren
Ledamot 2 år                            omval                 Lex Samson
Styrelsesuppleant 2 år               omval                 Filip Nordin
 
Revisor 1 år                              nyval                  Marie Frodin
Revisor 1 år                              nyval                  Mikael Pihl


Vi har tyvärr inte något förslag på revisorssuppleant, så där får vi hoppas att ngn kan tänka sig att ställa upp vid stämman

Vad gäller val till valberedningen överlåter vi till stämman att lägga förslag.
Inger har meddelat att hon ej ställer upp för omval.

För valberedningen
Karin Svenning

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter