INFORMATION FRÅN VALBEREDNINGEN

Valberedningens förslag till styrelse inför Hantverkarens höststämma 2022
 

 
Förslag till val av ledamöter
Sanna Löfgren                                 ledamot                      omval 2 år
Margareta Fagerberg                        ledamot                      omval 2 år
Mikael Wallentin                               ledamot                      nyval 2 år
 
(Ordf. Jessica Klagsmark 1 år kvar, ledamot Lex Samson 1 år kvar)
                     
Förslag till val av suppleanter
Jaqueline Himmelstjerna   suppleant                            omval 2 år
Andreas Alfredsson           suppleant                            fyllnadsval 1 år efter Filip Nordin
 
Förslag till val av revisorer
Mari Frodin                                                                     omval 1 år
Mikael Pihl                                                                      omval 1 år

Förslag till val av revisorsersättare
Vakant
 
Valberedningen är enig i sitt förslag
 
 
Karin Svenning
Inger Johansson

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter