INFORMATION FRÅN VALBEREDNINGEN

Valberedningens förslag inför årsstämman 22 november 2023
 

 

Ordförande 2 år, omval Jessica Klagsmark
Ledamot 2 år, omval Lex Samson
.
Suppleant, 2 år, omval Andreas Alfredsson
Suppleant, fyllnadsval 1 år, nyval Emma Örtenstrand Malmrot
.
.
Revisor, 1 år, omval Mikael Pihl
Revisor, 1 år, omval Marie Frodin
.
Revisorssuppleant, 1 år Vakant
Revisorssuppleant, 1 år Vakant
.
.
.
.
.
.


Valberedningen är enig i sitt förslag.
 
Karin Svenning, Robert Sundqvist

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter